Kategóriák
Honvéd Altiszti Folyóirat

dr. Jobbágy Zoltán ezredes

egyetemi docens, HHK nemzetközi dékánhelyettes

A Kossuth Lajos Katonai Főiskolán folytatott tanulmányait (1987–1990) követően Németországban a Bundeswehr hamburgi Helmut Schmidt Egyetemén (1993–1996), majd a budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen (1997–2000) tanult.

A hatásalapú műveletekről szóló doktori tézisét a TNO Alkalmazott Tudományos Kutatások Intézet (2003–2005), valamint a Clingendael Stratégiai Tanulmányok Központ (2005–2007) tagjaként a hollandiai Leideni Egyetemen (2009) szerezte. Társadalom- és magatartástudományi doktori fokozatát a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem (2010) hadtudományi doktoriként honosította, 2017-ben habilitált.

Kutatási területe a szövetségi összhaderőnemi műveletek elmélete és gyakorlata. Folyamatos publikációs tevékenységet folytat, kutatásai során előszeretettel ötvözi a hadtudomány hagyományos elméleteit más tudományterületek elméleteivel, úgymint az összetett alkalmazkodó rendszerek elmélete, az oksági összefüggések elmélete, a populációgenetika / populációökológia elméletei, valamint különböző antropológiai elméletek.

Tagja a Magyar Tudományos Akadémia Köztestületének, a Magyar Hadtudományi Társaságnak, valamint a Humán Szakemberek Országos Szövetségének. Misszióban eddig négyszer szolgált. Volt századparancsnok Cipruson (2000–2001), személyügyi tanácsadó Bosznia-Hercegovinában (2008–2009), ISAF RC N törzsfőnök segédtisztje Afganisztánban (2011–2012), valamint kiemelt összekötő főtiszt Németországban (2013–2014).

Jelenlegi beosztásában az NKE Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar nemzetközi dékánhelyettese.