Kategóriák
Honvédségi Szemle Online

Felhívás tanulmány készítésére

A Honvédségi Szemle Szerkesztőbizottsága a 2020/2021-ben megjelenő folyóiratszámok tematikus blokkjaiba minden olyan – új kutatási eredményeken alapuló – témát szívesen lát, amely az alábbi kiemelt témakörök valamely aspektusát elemzi.

 1. A Magyar Honvédség szervezeti kultúrájának változása
  a védelmi ipari fejlesztések tükrében.
  Digitális katona – Hogyan változik a hadviselés és milyen kognitív, illetve élettani
  fejlesztésekre van szükség az új eszközök alkalmazásához és a katonák teljesítőképességének növeléséhez? Super Soldier program, harctéri élelmezés, kognitív fejlesztésekA mesterséges intelligencia (AI) hatása a hadviselésre.
 2. Autonóm rendszerek környezetérzékelése, digitális képérzékelés, vezetési és irányítási rendszerek, kibervédelem a mesterségesintelligencia-fejlesztések tükrében, civil légirányítási képességfejlesztések.
 3. A drónrajzás (swarming) és az autonóm rendszerek elterjedésének hatásai a hadviselésre, stratégiára, katonai gondolkodásra. Nemzeti drón kompetenciaközpont (VTOL), drónfelderítő és -elhárító rendszerek
 4. Innovációs ökoszisztéma. Hogyan kapcsolódhatnak be az egyetemek és a kisebb ipari szereplők a haderőfejlesztésbe? A védelmi innovációs ökoszisztéma összetevői, az egyes rendszerelemek feladatai
 5. Automatizált rendszerek. Az autonóm rendszerek hadműveleti követelményeinek változásai a technológiai fejlesztések tükrében. Autonóm járművek kibervédelme, autonóm terepi járóképesség fejlesztése (UGS), raj szintű felszerelés
  szállítására alkalmas platform
 6. Hadviselés a hagyományostól eltérő hadszíntéren. Az információs hadszíntér kihívásai és lehetőségei, az információs hadviselés szerepe és jelentősége napjaink konfliktusaiban. Nemzeti drón kompetenciaközpont (VTOL), a civil és védelmi drónpilóta-képzés jellegzetességei, terepi érzékelés – digitális térképek és megjelenítés, szimulációs rendszerek fejlesztése és az AR/VR alkalmazások hasznosíthatósága a szimulációban
 7. Kognitív fejlesztés: Szuperkatonák? A digitális katona mentális fejlesztésének kihívásai és lehetőségei – ember és gép szimbiózisa a hadszíntéren (human-machine teaming). A digitális katona kognitív fejlesztési projektjei, harctéri élelmezésfejlesztési projektek

A tervezett tanulmányokról előzetesen egy legfeljebb 2000 leütés terjedelmű összefoglalót (absztraktot) kérünk, a felelős szerkesztőnek címezve (Kiss.Zoltan@hmzrinyi.hu). A beküldött absztraktokat a Szerkesztőbizottság bírálja el, és az eredményről értesíti a szerzőt. Az elfogadott absztrakt ugyanakkor nem jelenti automatikusan az írás megjelenését – arról az elkészült tanulmány végleges szövegének ismeretében, annak szakmai lektorálása után születik döntés.