Zrínyi-Újvár kutatása a hadirégészet eszközeivel I. rész

Szerzők

  • Dr. Négyesi Lajos
  • Dr. Németh András
  • Prof. dr. Padányi József
  • Szabó András

Absztrakt

ÖSSZEFOGLALÁS: A hadirégészet a hadtörténelem segédtudománya, amely a terepkutatás során elsősorban a történeti régészet szemléletének megfelelően, a levéltári forrásokon alapuló hadtörténeti rekonstrukciók alapján megfogalmazott kérdésekre keres választ. A hadtörténelmi forráskritika egy eszközének is tekinthetjük, azonban a célirányos kutatások során – a természettudomány eszközrendszerét alkalmazva –, képes új információk, tehát új forráscsoport feltárására, azonban ezek értelmezése csak az írott források tükrében adhat tudományos értékű eredményt. A szerzők tanulmányukban Zrínyi-Újvár feltárásának példáján keresztül mutatják be azt az eszközrendszert és módszertant, amelyek használatával hozzájárultak Zrínyi Miklós örökségének megőrzéséhez.
ABSTRACT: Military archaeology, as a discipline of military history and in accordance with a historical archaeology approach, aims to answer questions through field survey that are based on historical reconstructions from the relevant archives. It may be considered as a source criticism tool for military historians when, in case of targeted research, and by applying the means of natural science, battlefield archaeology is able to provide new sets of information too. On the other hand, scientific results may only be achieved once these findings are interpreted in the light of written sources. This article aims to present, through the example of Novi Zrin, a set of tools and methodology that contribute to the preservation of the Miklós Zrinyi heritage.

##submission.downloads##

Megjelent

2021-04-14

Ugyanannak a szerző(k)nek a legtöbbet olvasott cikkei

1 2 > >>