A Védelmi Innovációs Kutatóintézet, a NATO DIANA és a hazai védelmi célú innováció új rendszere 1. rész

Szerzők

DOI:

https://doi.org/10.23713/HT.57.5.10

Kulcsszavak:

kutatás-fejlesztés, védelmi célú innováció, hazai védelmi ipar, Védelmi Innovációs Kutatóintézet, NATO Észak-Atlanti Védelmi Innovációt Ösztönző Mechanizmus

Absztrakt

A 2023-ban felállított Védelmi Innovációs Kutatóintézet (VIKI) célja a már meglévő hazai és nemzetközi innovációs ökoszisztémarendszer – az egyetemek, a kutatóintézetek, a laboratóriumok, a kis- és közepes vállalkozások, valamint a Honvédelmi Minisztérium – összekapcsolása a védelmi célra is fordítható duális célú kutatások leghatékonyabb megvalósítása érdekében. A VIKI egyik legfontosabb nemzetközi együttműködő partnere a NATO DIANA szervezete, amely kettős hasznosítású technológiák fejlesztésének céljából elsősorban a KKV-kat fejleszti.

Hivatkozások

Létrejött a Védelmi Innovációs Kutatóintézet. Honvedelem.hu, 2023. február 27., https://honvedelem.hu/hirek/letrejott-a-vedelmi-innovacioskutatointezet.html (Letöltve: 2023.3.29.);

Védelmi Innovációs Kutatóintézet Nonprofit Zrt. https://www.opten.hu/vedelmi-innovacioskutatointezet-nonprofit-zrt-c0110142269.html (Letöltve: 2023.3.6.);

Takács Vivien: Hazai fejlesztésű eszközökkel a magyar katonák harcképességéért. Honvedelem.hu, 2023. március 6., https://honvedelem.hu/hirek/hazai-fejlesztesu-eszkozokkel-a-magyar-katonakharckepessegeert.html (Letöltve: 2023.3.6.);

Emerging and disruptive technologies. NATO E-Library, https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_184303.htm (Letöltve: 2021.6.18.);

1308/2022. (VI. 28.) Korm. határozat a NATO Észak-atlanti Védelmi Innovációt Ösztönző Mechanizmus kezdeményezés nemzeti képviseleti és hatósági feladataihoz és a magyarországi tesztközpont kialakításához kapcsolódó feladatokról 959. o.;

Porkoláb Imre, Hőnich Artúr. A NATO útja a DIANA létrehozásáig és főbb fókuszterületei a védelmi innováció keretében. Honvédségi Szemle 149. évf. (2021) 6. szám, 20–35 o, https://doi.org/10.35926/HSZ.2021.6.2

Látogatás az USA védelmi innovációs szervezeteinél. Honvedelem.hu, 2023. március 19., https://honvedelem.hu/hirek/latogatas-az-usavedelmi-innovacios-szervezeteinel.html (Letöltve: 2023.3.29.);

A Kormány 1309/2022. (VI. 28.) Korm. határozata a NATO Innovációs Alaphoz való csatlakozásról és kapcsolódó feladatokról;

Petróczy Levente, Innovációk a haderőfejlesztésért. Honvedelem.hu, 2022. december 27., https://honvedelem.hu/hirek/innovaciok-ahaderofejlesztesert.html (Letöltve: 2022.12.27.);

Porkoláb Imre. Az innováció hatása a hadviselésre: Hadtudomány 26. évf. (2016), 1–2. szám,19–28 o., https://doi.org/10.17047/HADTUD.2016.26.1-2.19

##submission.downloads##

Megjelent

2023-10-06

Folyóirat szám

Rovat

Hazai tükör

Ugyanannak a szerző(k)nek a legtöbbet olvasott cikkei

1 2 3 > >>