Mueller Othmár Robbantástechnikai Különgyűjtemény

Szerzők

DOI:

https://doi.org/10.23713/HT.57.4.13

Kulcsszavak:

robbantástechnika, könyvtár, szakgyűjtemény, Mueller Othmár, Nemzeti Közszolgálati Egyetem

Absztrakt

Közép-Európa legjelentősebb robbantástechnikai szakkönyvtári állománya DDr. Mueller Othmár (1932–2002) gyűjtőmunkájának
köszönhető. A tanulmány szerzői bemutatják a nemzetközi hírű szaktekintély pályájafutását, és az NKE Egyetemi Könyvtár Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Kari Könyvtárában elhelyezett különgyűjtemény speciális gyűjtőkörét. Az érdeklődő olvasók – rövid recenziók segítségével – az adományozó által írt különleges témájú szakkönyvek közül is megismerhetnek néhányat.

Hivatkozások

Özv. Mueller Othmárné levele prof. dr. Szabó Miklós akadémikusnak, a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem rektorának, dr. Mueller Othmár robbantástechnikai szakgyűjteményének adományozásáról (2003.01.08.);

Magyar Robbantástechnikai Egyesület honlapja Prof. dr. Lukács László: A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Központi Könyvtár, DDr. Mueller Othmár Robbantástechnikai Különgyűjteménye, http://mare.info.hu/hu/nemzeti-kozszolgalati-egyetem-kozpontikonyvtar-dr-mueller-othmar-robbantastechnikai (Letöltve: 2022.11.16.);

Dr. Lukács László: IN MEMORIAM DDR. MUELLER OTHMÁR (1932–2002), Műszaki Katonai Közlöny 2002. 3–4. szám, pp.103–108.;

Dr. Lukács László: Dr. Mueller Othmár, Haditechnika 2003/2. XXXVII. évf. pp. 58–59.;

Lukács László: A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, Központi Könyvtár, Dr. Mueller Othmár Robbantástechnikai különgyűjteménye. Műszaki Katonai Közlöny, 2006. 135–142.;

Prof. dr. Szabó Miklós akadémikus, rektor válaszlevele dr. Mueller Othmárnénak, a Robbantástechnikai különgyűjtemény adományozásáról (2003. február 01.);

Dr. Mueller Othmár: Bombariadó. Szövetkezeti Szervezési Iroda, Budapest, 1991. ISBN 963 7007 75 X;

Mueller Othmár: Korszerű épületbontás. Műszaki Könyvkiadó, Budapest,1965. Másodközlés uo. 1985. ISBN 963 10 6097 7;

Dr. Hunyadi Ferenc – Lukács László – Dr. Mueller Othmár: A robbantások elleni védekezés feladatai (Az épületek védelme robbantásos akciók ellen). Budapesti Műszaki Egyetem, Mérnöktovábbképző Intézet, Budapest, 1993. ISBN 963 431 7731;

Lukács László – Dr. Mueller Othmár: Házilagos készítésű robbanóanyagok és robbanószerkezetek. Jegyzet a Rendőr Szakközépiskolák hallgatói számára. ORFK Oktatási és Kiképző Központ, Budapest, 1994.;

Mueller Othmár: Korszerű szükséganyagokból készített robbanó szerkezetek alkalmazásának és hatástalanításának sajátosságai, a jövőbeni fejlesztés irányai a terrorizmus figyelembevételével. Kandidátusi értekezés. Zrínyi Miklós Katonai Akadémia, Budapest, 1995.;

Mueller Othmár: A világ robbantástechnikai és ipari robbantóanyagokkal foglalkozó könyveinek és egyedi kiadványainak bibliográfiája 1850–1983. I. kötet, 5. átdolgozott kiadás. Az Igazságügyi Műszaki Szakértői Intézet 1983/1. sz. közleménye, 1–95.;

Mueller Othmár: A világ robbantástechnikai és ipari robbantóanyagokkal foglalkozó könyveinek és egyedi kiadványainak bibliográfiája 1850–1983. II. kötet, 5. átdolgozott kiadás. Az Igazságügyi Műszaki Szakértői Intézet 1984/2. sz. közleménye, 96–209.;

Mueller Othmár: A világ robbantástechnikai és ipari robbantóanyagokkal foglalkozó könyveinek és egyedi kiadványainak bibliográfiája 1850–1983. III. kötet, 5. átdolgozott kiadás. Az Igazságügyi Műszaki Szakértői Intézet 1984/10. sz. közleménye, 210–335.

##submission.downloads##

Megjelent

2023-08-18

Folyóirat szám

Rovat

Haditechnika történet

Hasonló cikkek

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

You may also Haladó hasonlósági keresés indítása for this article.