Előretolt légi irányítás páncélozott járműből

AZ ERIP-projekt

Szerzők

DOI:

https://doi.org/10.23713/HT.57.4.11

Kulcsszavak:

vezetés és irányítás, ERIP, JTAC, BTR-80, tűztámogatás, haditechnikai fejlesztés

Absztrakt

A szárazföldi harcoló erők, megfelelő tűztámogatási képesség nélkül meglehetősen kiszolgáltatottak az ellenséges erőknek. A Magyar Honvédség ez irányú képessége nemzeti és szövetségi szempontból is fontos. Az infokommunikációs technológiák sokrétű alkalmazása a speciális követelménynek megfelelő rendszerek tervezését teszi lehetővé a harcjárművekben. Összhaderőnemi műveletek esetén a valós idejű információs helyzetkép kiemelt értéket képvisel; annak technikai megteremtése korszerű technológiai támogatást igényel. A frontvonalhoz előretolt szakcsapatoknak köszönhetően a légierő haderőnem által nyújtott tűztámogatási képesség hatékonyabban kihasználható.

Hivatkozások

AAP-06 Edition 2021 NATO Glossary of terms and definitions, https://standard.di.mod.bg/pls/mstd/MSTD.blob_upload_download_routines.download_blob?p_id=281&p_table_name=d_ref_documents&p_file_name_column_name=file_name&p_mime_type_column_name=mime_type&p_blob_column_name=contents&p_app_id=600 (Letöltve: 2023.3.28.);

USA Védelmi Minisztérium: Joint Publication 3-09.3, Close Air Support 2014, https://irp.fas.org/doddir/dod/jp3_09_3.pdf (Letöltve: 2023.3.28.)

Lesták Tamás. Évtizedes késéssel érkező légi támogatás? Az Egyesült Államok Légierejének (USAF) fejlesztése az aszimmetrikus hadműveleti igények alapján a Light Attack Aircraft beszerzési program során. Hadtudományi Szemle 14. évfolyam (2021) 2. szám 29–43, https://doi.org/10.32563/hsz.2021.2.3

6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről 5. § (1), https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99000006.koh (Letöltve: 2023.3.28.);

Mógor Tamás. A magyar előretolt repülésirányító (JTAC/FAC) program értékelése a kettős felmérés tükrében. Repüléstudományi Közlemények XXVI. évf. 2014. 3. pp. 7–14.;

Palik Mátyás (szerk.). A repülésirányítás alapjai 2018. Dialóg Campus Kiadó Budapest ISBN 978-615-5889-43-1 (nyomtatott);

Hellán Andrea. Két lépést előre, https://honvedelem.hu/hirek/ket-lepest-elore.html (Letöltve: 2022.11.15.).

##submission.downloads##

Megjelent

2023-08-18

Folyóirat szám

Rovat

Hazai tükör

Ugyanannak a szerző(k)nek a legtöbbet olvasott cikkei