Kategóriák
Honvéd Altiszti Folyóirat

2020/1. szám

Kategóriák
Honvéd Altiszti Folyóirat

2020/2. szám

Kategóriák
Members of the Editorial Board

Maj Gen Romulusz Ruszin-Szendi PhD

Major General Romulusz Ruszin-Szendi PhD had committed early to the defence of the homeland: at the age of 14 he had prepared for his profession in the Lenkey János Honvéd Kollégium in Eger. From there a straight path led to the Military College in Szentendre, from where he earned a diploma “tripos” as an artillery […]

Kategóriák
A Honvédségi Szemle szerkesztőbizottságának tagjai

Dr. Ruszin-Szendi Romulusz vezérőrnagy

Dr. Ruszin-Szendi Romulusz vezérőrnagy korán elkötelezte magát a haza védelme iránt: 14 évesen már Egerben, a honvéd kollégium falai között készült hivatására. Innen egyenes út vezetett a katonai főiskolára, Szentendrére, ahol kitüntetéses tüzértiszti és földmérő mérnöki diplomával, eredményének köszönhetően főhadnagyként kezdte meg pályafutását Tapolcán, a Sorozatvető Ezrednél. Hosszú, élményekkel és eredményekkel teli pályafutása Pécs, Székesfehérvár, […]

Kategóriák
Members of the Editorial Board

Lt Col (Ret) Harold E. Raugh PhD

Lt Col (Ret) Harold E. Raugh Jr. PhD currently serves as Command Historian, U.S. Army Europe, Wiesbaden, Germany. He previously served as Command Historian, United Nations Command, Combined Forces Command, and U.S. Forces Korea, in Seoul, Republic of Korea, from 2015-2017. He also  previously served as Command Historian, Defense Logistics Agency, U.S. Department of Defense, […]

Kategóriák
A Honvédségi Szemle szerkesztőbizottságának tagjai

Dr. Harold E. Raugh Jr. ny. alezredes (PhD)

Dr. Harold E. Raugh Jr. ny. alezredes jelenleg parancsnoksági történészként szolgál az Amerikai Egyesült Államok Európában Állomásozó Szárazföldi Erőinél Wiesbadenben, Németországban. Előzőleg parancsnoksági történész volt az ENSZ Parancsnokság Egyesített Haderők Parancsnokságán és a Koreai Amerikai Haderőknél a Koreai Köztársaságban, Szöulban (2015–2017). Azt megelőzően szintén parancsnoksági történészként szolgált a Védelmi Logisztikai Hivatalban a Virgínia állambeli Fort […]

Kategóriák
Members of the Editorial Board

Zoltán Rajnai PhD

Zoltan Rajnai PhD is currently the National Cyber Coordinator of Hungary and professor at the Óbuda University. Since 2015 he is the dean of ‘Bánki Donát’ Faculty of Mechanical and Safety Engineering. He is the founder and head of Doctoral School on Safety and Security Sciences, his research interests include cyber security, information security, info-communication, […]

Kategóriák
A Honvédségi Szemle szerkesztőbizottságának tagjai

Dr. Rajnai Zoltán

Dr. Rajnai Zoltán Magyarország nemzeti kiberkoordinátora, az Óbudai Egyetem professzora, 2015-tól az egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Karának dékánja. A Biztonságtudományi Doktori Iskola alapítója, vezetője, kutatási területe a kiberbiztonság, az információbiztonság, az információs kommunikáció és a távközlési rendszerek üzemeltetése. Korábban (1981–2013) ezredesként szolgált a Magyar Honvédségben, 1993–2013 között a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem […]

Kategóriák
Members of the Editorial Board

Col (Ret) László Nagy CSc

Col (Ret) László Nagy DSc was admitted to the personnel of the professional official corps in 1967, after his graduation as an engineer. He served in the Central Signal Equipment’s Repair Plant, in the MoD Signal Directorate, then in the MoD Foreign Affairs Department. From 1977 he was assigned to the 2nd Directorate of the […]

Kategóriák
A Honvédségi Szemle szerkesztőbizottságának tagjai

Dr. Nagy László ny. ezredes (DSc)

Dr. Nagy László ny. ezredes (DSc) 1967-ben, a mérnöki diploma megszerzése után került hivatásos tiszti állományba. Szolgált a Központi Híradóanyag Javító Üzem, a Honvédelmi Minisztérium Híradó Csoportfőnökség, majd a HM Külügyi Osztály állományában. 1977-től a Vezérkar 2. Csoportfőnökségére került. 1989-től katonai attasé volt Helsinkiben, 1991-től pedig a Stratégiai és Védelmi Kutatóintézet vezető kutatója, illetve igazgatóhelyettese […]