Szerkesztőbizottság

A kiadásért felel:
Böröndi Gábor altábornagy

SZERKESZTŐBIZOTTSÁG:
Elnök: Kriston István főtörzszászlós, a Magyar Honvédség vezénylőzászlósa
Tagok:
Balog Sándor főtörzszászlós
Bálint Ákos főtörzszászlós
Bogya Sándor főtörzszászlós
Dr. Murinkó Attila ezredes
Soós Lajos főtörzszászlós
Tigyi István Zsolt főtörzszászlós
Tömösközy Tamás Kálmán törzszászlós

A folyóirat kiadásában és terjesztésében közreműködik a HM Zrínyi Térképészeti és Kommunikációs Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság — Zrínyi Kiadó
FELELŐS VEZETŐ: Kulcsár Gábor ügyvezető
A ZRÍNYI KIADÓ VEZETŐJE: Dr. Isaszegi János ny. vezérőrnagy
Felelős szerkesztő: Kiss Zoltán
Olvasószerkesztő, korrektor: Apagyiné Gáspár Jolán
Tervezőszerkesztő: Gábor Mariann
Szerkesztőségi titkár: Pásztor Júlia
A szerkesztőség címe:
1087 Budapest, Kerepesi út 29/B
Telefon: 272-02, 459-5355,
fax: 459-5354
e-mail-cím: kiss.zoltan@hmzrinyi.hu
pasztor.julia@hmzrinyi.hu
Nyomdai kivitelezés: HM Zrínyi Térképészeti és Kommunikációs Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. Sokszorosítóüzem 
Felelős vezető: Pásztor Zoltán