Kategóriák
A Honvédségi Szemle szerkesztőbizottságának tagjai

Dr. Molnár Ferenc dandártábornok

Dr. Molnár Ferenc dandártábornok a Honvédelmi Minisztérium Tervezési és Koordinációs Főosztályának vezetője, valamint a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi Doktori Iskolájának és a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) Köztestületének tagja. 2020. augusztus közepétől három évig Rómában látja el a NATO Védelmi Akadémia, Oktatás Szervezési Főosztály főosztályvezetői feladatait, amelyhez kapcsolódóan a megbízás időtartamára 2020. augusztus 15-ei hatállyal dandártábornokká […]

Kategóriák
Members of the Editorial Board

Brig Gen Péter LIPPAI PhD

Kategóriák
A Honvédségi Szemle szerkesztőbizottságának tagjai

Dr. Lippai Péter dandártábornok

Dr. Lippai Péter dandártábornok 1988-ban kiválóan végezett a szentendrei Kossuth Lajos Katonai Főiskolán, gépesített lövész szakon. Főhadnagyként avatták, majd Szolnok, Nyíregyháza és Debrecen helyőrségekben szolgált előbb deszant-rohamszakasz, majd gépesített lövészszázadok parancsnokaként. 1994-ben visszakerült a Kossuth Lajos Katonai főiskolára, ahol három évig hallgatói alegységparancsnokként igyekezett átadni tudását és tapasztalatait a következő tiszti generációnak. 1997 és 1999 […]

Kategóriák
Members of the Editorial Board

Brig Gen József KOLLER PhD

Brigadier General József Koller PhD received his military education in Hungary and in several foreign countries, graduating with distinction in 1989. His first assignment was at the Bakony Combat Helicopter Wing as co-pilot/gunner, then as pilot-in-command. In addition to working he studied languages, and got a degree in Security and Defence Policy at the Zrínyi […]

Kategóriák
A Honvédségi Szemle szerkesztőbizottságának tagjai

Dr. Koller József dandártábornok

Dr. Koller József dandártábornok katonai tanulmányait itthon és több külföldi országban végezve, kitüntetéses diplomáját 1989-ben vehette át. Első beosztása a Bakony Harci Helikopter Ezrednél volt mint helikoptervezető-lövész, majd helikoptervezető-gépparancsnok. Munka mellett nyelveket tanult, elvégezte a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Biztonság- és Védelempolitika Szakát. Olaszországban, az Összhaderőnemi Felsőfokú Vezérkari Tanfolyamon a nemzetközi katonai-stratégiai tanulmányok mesteroklevelét, valamint […]

Kategóriák
Members of the Editorial Board

László Király Csc

László Király(CSc) fulfilled his military service from 1965-1966 as a radar technician, in staff sergeant rank, in 1973 as a reserve 2nd lieutenant platoon leader. From 1971 he worked in the defence industry, then from 1974 in the Ministry of Defence (Signal Directorate) – in different areas of the defence (technical-economical) administration, defence planning, defence […]

Kategóriák
A Honvédségi Szemle szerkesztőbizottságának tagjai

Dr. Király László (CSc)

Dr. Király László (CSc) katonai szolgálatát 1965–1966 közt lokátorműszerészként, törzsőrmesteri rendfokozatban, 1973-ban híradó szakaszparancsnokként, tartalékos alhadnagyi rendfokozatban teljesítette. 1971-től dolgozott a hadiiparban, majd 1974-től a védelmi (műszaki-gazdasági) igazgatás, tervezés, ellenőrzés különböző területein a Honvédelmi Minisztériumban (Híradó Főnökség), az Országos Tervhivatalban, a Pénzügyminisztériumban, a Miniszterelnöki Hivatal Védelmi és Biztonságpolitikai Államtitkárságán és az Állami Számvevőszéknél. Műszaki, közgazdasági […]

Kategóriák
Members of the Editorial Board

Col (Ret) Dénes Harai PhD

Col (Ret) Dénes Harai PhD is a university professor of the Faculty of Military Sciences and Officer Training, of the National University of Public Service (NUPS), the Candidate of Military Sciences, the member of the Committee on Military Science, Hungarian Academy of Sciences (MTA) Section IX. Since 1988, he has been working as an academic […]

Kategóriák
Honvéd Altiszti Folyóirat

Dr. Harai Dénes ny. ezredes

Dr. Harai Dénes ny. ezredes a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Karának egyetemi tanára, a hadtudomány kandidátusa, az MTA IX. Osztály Hadtudományi Bizottságának tagja. 1988-tól végez oktatói és vezetői munkát a katonai felsőoktatásban, az egyetemen, illetve jogelőd intézményeinél. Szakterülete a pedagógia, a pedagógiai antropológia, az etika, valamint a személyközi kommunikáció. Oktatási munkájában kiemelt figyelmet […]

Kategóriák
Members of the Editorial Board

Col Gábor Boldizsár PhD

Col Gábor Boldizsár PhD is head of the Educational, Science Organisation and Cultural Department of the Ministry of Defence, and associate professor at the National University of Public Service (NUPS). He commenced his military career after graduating from the Kossuth Lajos Military College as a long-range reconnaissance team leader in Szolnok. During his more than […]