Mujzer, P. és Ujházy, L. (2023) „A küldetésorientált vezetés a magyar királyi 11. honvéd harckocsizászlóalj 1941. július 27-ei bevetése során”, Honvédségi Szemle – Hungarian Defence Review, 151(5), o. 81–92. doi: 10.35926/HSZ.2023.5.7.