A koszovói időzített bomba történelmi előzményei

Szerzők

  • Adorján Zsuzsanna ömt. hdgy.

Kulcsszavak:

koszovói szerbek, koszovói albánok, Milošević, Allied Force, ENSZ BT 1244. határozata, Kosovska Mitrovica

Absztrakt

Jugoszlávia határain belül mindig is fellelhetőek voltak az etnikai törésvonalak. Tito halálával a többnemzetiségű, föderatív elven felépülő jugoszláv álom is véget ért. A nemzetiségi törekvések kiújultak, a térségben pedig kaotikus körülmények alakultak ki. Időközben felbukkant Milošević, aki a feszült helyzetet a történelmi sérelmekre hivatkozva a maga javára fordította, majd felépítette a saját nacionalista önkényuralmát, aminek szinte egyenes következménye volt a koszovói háború kirobbanása. Jugoszlávia felbomlásával és Milošević megbuktatásával Koszovó is egyre hangsúlyosabban igyekezett külön utakon járni, végül 2008. február 17-én egyoldalúan kikiáltotta függetlenségét. Csakhogy a kiválás sem biztosította helyzetét. Az időközben az államigazgatásba is begyűrűző szervezett bűnözői tevékenységek, a korrupció mértéke és a romokban heverő gazdaság instabil politikai helyzetet eredményezett, az emberi jogok súlyos csorbulása következtében pedig kiújultak az etnikai villongások. Bár az Európai Unió megpróbálta konszolidálni a helyzetet, a kudarcba fulladó tárgyalássorozatával egyidejűleg újra elmérgesedtek a konfliktusok, mígnem napjainkra világossá vált, hogy az évszázados történelmi sérelmeket aligha lehetne rendezni egyszerű párbeszéddel. Mi vezetett el idáig? Milyen jelentősége van napjainkban a koszovói szerbek és a koszovói albánok viszonyának a nemzetközi színtéren? Mi köze volt a krízishez a koszovói háborúnak, a függetlenedésnek vagy akár a rigómezei csatának? Az elemzés szerzője a jelen helyzet hátterében álló okokkal kapcsolatos kérdésekre igyekezett választ adni.

Információk a szerzőről

Adorján Zsuzsanna ömt. hdgy.

önkéntes műveleti tartalékos hadnagy (MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság)

Hivatkozások

• A Balkán középső régiója. In: Koszovó: CIMIK kézikönyve. Magyar Honvédség Civil-Katonai Együttműködési és Lélektani Műveleti Központ, Budapest, 2006. https://docplayer.hu/3158742-Tartalomjegyzek-eloszo-5-a-balkan-kozepso-regioja-6.html

• Bártfai Gergely: Nekik Rigómező kellett. Népszava, 2019. 07. 03. https://nepszava.hu/3041778_nekikrigomezo-kellett

• Bilefsky, Dan: Kosovo Declares Its Independence From Serbia. The New York Times, 18. 02. 2008. https://www.nytimes.com/2008/02/18/world/europe/18kosovo.html

• Bozzay Balázs: Határátkelőket zártak le szerbek Koszovóban, az albánok lövöldözésről is beszéltek. Telex.hu, 2022. 07. 31. https://telex.hu/kulfold/2022/07/31/szerbia-koszovo-vucic-tuntetokhataratkelohely-rendszam

• Cserdi Dóra: Szerbia és Fehéroroszország közös katonai együttműködésről tárgyalhat. Azonnali.hu,

07. 30. https://azonnali.hu/cikk/20220729_szerbia-es-feheroroszorszag-kozos-katonaiegyuttmukodesrol-targyalhat

• Döntő győzelem vezéráldozattal, avagy így veszett oda az oszmán szultán Rigómezőnél. Múlt-kor, 2022. 06. 28. https://m.mult-kor.hu/donto-gyozelem-vezeraldozattal-avagy-igy-veszett-oda-az-oszmanszultan-rigomezonel-20220628

• Gavrilo Princip: Slavic nationalist. Britannica. https://www.britannica.com/biography/Gavrilo-Princip

• Hetzmann Diána: Koszovó helyzete albán szemmel. https://docplayer.hu/40537245-Hetzmann-dianakoszovo-helyzete-alban-szemmel.html

• Hetzmann Diána: Koszovó helyzete szerb szemmel. https://adoc.pub/queue/hetzmann-diana-koszovohelyzete-szerb-szemmel.html

• Hivatalos: nem engedi be a NATO a szerb békefenntartókat Koszovóba. MTI, 2023. 01. 08. https://www.portfolio.hu/global/20230108/hivatalos-nem-engedi-be-a-nato-a-szerb-bekefenntartokatkoszovoba-589098

• Kálmánfi Gábor: Balkán: elemi érdekünk a béke. Honvedelem.hu, 2021. 12. 17. https://honvedelem.hu/missziok/balkan-elemi-erdekunk-a-beke.html

• Koszovo: A sztrájk vége – és újabb sztrájk. Tolna Megyei Népújság, 1989. 03. 01. https://library.hungaricana.hu/hu/view/TolnaMegyeiNepujsag_1989_03/?pg=1&layout=s

• Kovácsics Ferenc: Koszovó történeti földrajzi fejlődése a kezdetektől a független állam megteremtéséig. PhD-értekezés tézisei. Pécsi Tudományegyetem, 2010. http://old.foldrajz.ttk.pte.hu/phd/phdkoord/nv/tezis/tezis_kovacsics_nv.pdf

• Kovács Zoltán: A szerb nemzet és Koszovó. 1. rész: az UNMIK hatalomátvételig terjedő időszak. https://adoc.pub/kovacs-zoltan-a-szerb-nemzet-es-koszovo-1-resz-az-unmik-hata.html

• Kovács Zoltán: Koszovó függetlenné válásának regionális és globális következményei. http://real.mtak.hu/18717/1/15_KOVACS_ZOLTAN.pdf

• Magyar Ádám: Emlékfal a koszovói háború több százezer menekültjének. Euronews.com, 2021. 04. 11. https://hu.euronews.com/2021/04/11/emlekfal-a-koszovoi-haboru-tobb-szazezer-menekultjenek

• Magyar István: A NATO jugoszláviai légi támadó-hadművelete. Hadtudomány, 1999/3–4. https://www.mhtt.eu/hadtudomany/1999/ht-1999-34-4.html

• Megkezdték a barikádok lebontását a szerb–koszovói határon. Honvedelem.hu, 2022. 08. 01. https://honvedelem.hu/hirek/megkezdtek-a-barikadok-lebontasat-a-szerb-koszovoi-hataron.html

• Molnár Szabina: Súlyosbodik a helyzet a szerb–koszovói határon, már lőttek is. Index.hu, 2022. 08. 01. https://index.hu/kulfold/2022/08/01/koszovo-szerbia-aleksandar-vucic-belgrad-pristina/

• ’Republika Srpsko Kosovo’ bila bi uvod u novi rat na Balkanu. Večernji list, 14. 08. 2018. https://www.vecernji.hr/vijesti/republika-srpsko-kosovo-bila-bi-uvod-u-novi-rat-na-balkanu-1263668 www.vecernji.hr

• Sulyok Gábor: A humanitárius intervenció elmélete és gyakorlata. PhD-értekezés. Miskolci Egyetem, 2003. http://193.6.1.94:9080/JaDoX_Portlets/documents/document_5742_section_992.pdf

• Szilvágyi Tibor: A Nagy-Albánia-eszmerendszer múltja és jelene. Hadtudomány, 2000/2. https://www.mhtt.eu/hadtudomany/2000/2_4.html

• Szilvágyi Tibor: Az albán kérdés biztonsági kockázatai és megoldásának lehetőségei. Doktori (PhD-)értekezés. Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, Budapest, 2005. https://tudasportal.uni-nke.hu/xmlui/bitstream/handle/20.500.12944/11992/Teljes%20sz%C3%B6veg!.pdf?sequence=1

• Szűcs Dániel: Koszovóból is Ukrajnát csinálna a békeszerető Nyugat? Felvidek.ma, 2022. 08. 01. https://felvidek.ma/2022/08/koszovobol-is-ukrajnat-csinalna-a-bekeszereto-nyugat/

• Uj Péter: Blokád, feszültség, rendőrök, harci gépek a koszovói–szerb határon. 444.hu, 2022. 07. 31. https://444.hu/2022/07/31/blokad-feszultseg-rendorok-harci-gepek-a-koszovoi-szerb-hataron

##submission.downloads##

Megjelent

2023-03-01

Hogyan kell idézni

Adorján, Z. . (2023). A koszovói időzített bomba történelmi előzményei. Honvédségi Szemle – Hungarian Defence Review, 151(2), 90–102. Elérés forrás https://kiadvany.magyarhonvedseg.hu/index.php/honvszemle/article/view/947