A magyar királyi Honvédség Ludovika Akadémiát végzett irányítói, 1914–1918 (1.)

Szerzők

  • Balla Tibor ezredes

DOI:

https://doi.org/10.35926/HSZ.2022.6.9

Kulcsszavak:

magyar királyi Honvédség, Ludovika Akadémia, első világháború, császári és királyi tábornokok, katonai pályafutás

Absztrakt

Az Osztrák–Magyar Monarchia fegyveres erejének 1868 óta képezte részét a bevethetőség szerint csupán második vonalat alkotó magyar királyi Honvédség.2 A Honvédség első világháború idején különböző tábornoki rendfokozatot viselt és a magyar királyi Honvéd Ludovika Akadémiát is elvégzett 14 vezető tábornokának katonai pályafutása kevésbé ismert. Közülük nyolcan még az 1919 utáni időszakban is jelentős szerephez jutottak a Nemzeti Hadseregben, illetőleg a Magyar Királyi Honvédségben. A tanulmány első részében a szerző történelmi-statisztikai és szociológiai módszerek segítségével elemzi a vizsgálat alá vont, s az első világégés során a Honvédség élén álló legismertebb császári s királyi tábornokok személyes adatait, külön kitérve arra, hogy ők milyen társadalmi háttérrel és beágyazottsággal, valamint szakmai felkészültséggel rendelkeztek.

Információk a szerzőről

Balla Tibor ezredes

(DSc), hadtörténész, az NKE kutatóprofesszora

Hivatkozások

• Balla Tibor: A magyar királyi Honvéd Ludovika Akadémia parancsnokai a Nagy Háború idején. Hadtudományi Szemle, 2019. Különszám, 17–26. DOI: 10.32563/hsz.2019.1.ksz.1

• Balla Tibor: A Nagy Háború osztrák–magyar tábornokai. Altábornagyok. HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum, Budapest, 2019.

• Balla Tibor: A Nagy Háború osztrák–magyar tábornokai. Tábornagyok, vezérezredesek, gyalogsági és lovassági tábornokok, táborszernagyok. Argumentum Kiadó, Budapest, 2010.

• Deák István: Volt egyszer egy tisztikar. A Habsburg-monarchia katonatisztjeinek társadalmi és politikai története, 1848–1918. Gondolat Kiadó, Budapest, 1993.

• Hajdu Tibor: Tisztikar és középosztály, 1850–1914. Ferenc József magyar tisztjei. História – MTA Történettudományi Intézete, Budapest, 1999.

• Kollega Tarsoly István (főszerk.): Magyarország a XX. században. II. kötet. Természeti környezet, népesség és társadalom, egyházak és felekezetek, gazdaság. Babits Kiadó, Szekszárd, 1997.

• Rendeleti Közlöny a Magyar Hadsereg számára. Szabályrendeletek. 1919/52.

##submission.downloads##

Megjelent

2022-10-21

Hogyan kell idézni

Balla, T. (2022). A magyar királyi Honvédség Ludovika Akadémiát végzett irányítói, 1914–1918 (1.). Honvédségi Szemle – Hungarian Defence Review, 150(06), 116–127. https://doi.org/10.35926/HSZ.2022.6.9

Folyóirat szám

Rovat

Hadtörténelem

Ugyanannak a szerző(k)nek a legtöbbet olvasott cikkei

1 2 > >>