A magyar egység- és alegységszintű katonai vezetés szabályozási háttere

Szerzők

  • Szücs Péter alezredes

DOI:

https://doi.org/10.35926/HSZ.2022.6.7

Kulcsszavak:

katonai vezető, katonai vezetői követelmények, szabályzói háttér

Absztrakt

A magyar katonai vezetőkkel szemben támasztott követelmények, elvárások, valamint a végrehajtandó feladataik jogszabályi alapon állnak. E szabályzók ismerete számukra elengedhetetlen fontosságú a feladataik elvégzéséhez. A jogszabályi környezetből eredő hatáskör ruházza fel őket azzal a megfelelő hatalommal, amely segítséget nyújt a mindennapi kihívásokkal szembeni megfelelésben, utat mutat a katonai vezetés feladatainak megoldásában, valamint megfogalmazza azokat az irányelveket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a beosztott katonákat és honvédelmi alkalmazottakat a szervezeti célok elérése érdekében vezessék.

Információk a szerzőről

Szücs Péter alezredes

a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi Doktori Iskola hallgatója (ORCID: 0000-0003-3026-128X)

Hivatkozások

• 1163/2020. (IV. 21.) Korm. határozat Magyarország Nemzeti Biztonsági Stratégiájáról. Jogtár. https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A20H1163.KOR&txtreferer=00000001.txt

• 2011. évi CXIII. törvény a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről. Jogtár. https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100113.tv

• 24/2005. (VI. 30.) HM rendelet a Magyar Honvédség Szolgálati Szabályzatának kiadásáról. Jogtár.https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0500024.hm

• 67/2003. (HK 18.) HM utasítás a „Katonai Etikai Kódex” közzétételéről, a „Honvédségi Etikai Tanács” létesítéséről és feladatairól. Jogtár. https://net.jogtar.hu/getpdf?docid=A03U0067.HM&targetdate=&printTitle=67/2003.+%28HK+18.%29+HM+utas%C3%ADt%C3%A1s&getdoc=1

• Ált/216. A Magyar Honvédség Törzsszolgálati Szabályzata.

• Ált/59. A Magyar Honvédség Szárazföldi Haderőnemének Harcszabályzata.

• Altiszti Hitvallás. Magyar Honvédség Egészségügyi Központ. https://www.mhek.hu/altisztihitvallas.html

• Balatoni Kitti: Szentgyörgyi Dezsőre emlékeztek. Honvedelem.hu, 2021. 09. 14. https://honvedelem.hu/hirek/szentgyorgyi-dezsore-emlekeztek.html

• Berger Károly: A vezetés kézikönyve I–II. Budapest, Stádium, 1936.

• Czuprák Ottó – Kovács Gábor: Vezetés- és szervezéselmélet. Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Budapest, 2013.

• Gáll Gábor: Nyolcvan éve hunyt el vitéz Bartalan Árpád, a magyar katonai ejtőernyőzés megalapítója. Honvedelem.hu, 2021. 04. 12. https://honvedelem.hu/hirek/nyolcvan-eve-hunyt-el-vitez-bertalanarpad-a-magyar-katonai-ejtoernyozes-megalapitoja.html

• Kádár Pál: A kivételes hatalomtól a különleges jogrend idején bevezethető intézkedésekig. Katonai Jogi és Hadijogi Szemle, 2014/1., 5–46. http://epa.oszk.hu/02500/02511/00002/pdf/EPA02511_katonai_jogi_szemle_2014_01.pdf

• Krizbai János: A szervezeti stratégia, struktúra és kultúra új egységének kialakítása a honvédségben. Honvédségi Szemle, 2020/2., 12–19. http://real.mtak.hu/107514/1/40-Kezirat-161-1-10-20200312.pdf; DOI: 10.35926/HSZ.2020.2.2

• Krizbai János: Fiatal tisztek zsebkönyve. Hatodik, javított kiadás. Ludovika Egyetemi Kiadó, Budapest, 2021. https://nkerepo.uni-nke.hu/xmlui/bitstream/handle/123456789/16691/Web_PDF_Fiatal_tisztek_zsebkonyve_2021.pdf;jsessionid=B752FCF24966CB37BEC5EE085C7DB192?sequence=1

• Lippai Péter: A küldetésorientált vezetés lehetőségei és korlátai. Sereg Szemle, 2009/2., 30–44. https://honvedelem.hu/images/media/5f58c5247deda680916938.pdf

• Magyarország Alaptörvénye (2011. április 15.). Jogtár. https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100425.atv

• MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár. Honvedelem.hu, 2020. 07. 31. https://honvedelem.hu/alakulat/mh-vitez-szurmay-sandor-budapest-helyorseg-dandar.html

• Nemzeti Katonai Stratégia. Honvédelem.hu, 2021. 12. 04. https://honvedelem.hu/hirek/nemzetikatonai-strategia.html

• Petruska Ferenc: A katonák szerepe a pandémia visszaszorításában. Katonai Jogi és Hadijogi Szemle, 2020/1., 205–233. http://real-j.mtak.hu/21731/1/Katonai_jogi_szemle_2020_8_1_.pdf

• Ujházy László: Felkészítés a NATO összhaderőnemi kötelékei parancsnokságain rendszeresített beosztásokra. Honvédségi Szemle, 2008/1., 30–31. https://www.researchgate.net/publication/345939219_Felkeszites_a_NATO_osszhaderonemi_kotelekei_parancsnoksagain_rendszeresitett_beosztasokra

##submission.downloads##

Megjelent

2022-10-21

Hogyan kell idézni

Szücs, P. (2022). A magyar egység- és alegységszintű katonai vezetés szabályozási háttere. Honvédségi Szemle – Hungarian Defence Review, 150(06), 85–94. https://doi.org/10.35926/HSZ.2022.6.7

Folyóirat szám

Rovat

Vezetés, felkészítés