Egy új szolgálati forma: az önkéntes katonai szolgálat

Szerzők

  • Bodó Szabolcs alezredes

DOI:

https://doi.org/10.35926/HSZ.2022.6.4

Kulcsszavak:

önkéntes katonai szolgálat, felkészítés, kiképzés

Absztrakt

2021 nyarán a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség vezetése egy új szolgálati forma létrehozásáról döntött, amely az önkéntes katonai szolgálat elnevezést kapta. Az új szolgálati forma – a korábbiaktól eltérően – egy új motivációs elemmel bővült, amely a felsőoktatási felvételi eljárás során többletpontokat biztosít a jelentkezőknek a vállalt katonai szolgálatért. Az írás bemutatja a 2021 szeptemberében indult önkéntes katonai szolgálatot, amelyet a szerző szolgálatot vállalók körében végzett kérdőíves felmérése kiértékelt eredményeivel, valamint az azokból levont következtetésekkel egészített ki.

Információk a szerzőről

Bodó Szabolcs alezredes

kiemelt főtiszt (MH Transzformációs Parancsnokság Kiképzési Főnökség)

Hivatkozások

• 11/2020. (VI. 23.) HM rendelet az önkéntes tartalékos szolgálati viszonyhoz kapcsolódó egyes honvédelmi miniszteri rendeletek módosításáról. Honvédelmi Közlöny, 2020/8. szám, 690. http://docplayer.hu/210205897-Honvedelmi-kozlony-a-honvedelmi-miniszterium-hivatalos-lapja-cxlvii-evfolyam-8-szam-augusztus-10-t-a-r-t-a-l-o-m.html

• 22/2002. (IV. 10.) HM rendelet az önkéntes tartalékos jogviszony szabályozásáról. Magyar Közlöny, 202/45. szám, 3117–3119. https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/6565d05c2c75a91b80811199247e0899f2433a6a/letoltes

• 25/2016. (XII. 22.) HM rendelet az egyes honvédelmi miniszteri rendeletek módosításáról. Jogtár. https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1600025.HM&timeshift=20170101&txtreferer=00000001.txt

• 27/1998. (VI. 10.) BM rendelet a fegyveres biztonsági őrség Működési és Szolgálati Szabályzatának kiadásáról. Jogtár. https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99800027.bm

• 95/2010. (XI. 16.) HM utasítás a Magyar Honvédség tartalékos rendszere fejlesztéséhez kapcsolódó egyes feladatokról. Honvédelmi Közlöny, 2010/17. http://www.kozlonyok.hu/kozlonyok/index.php?m=0&p=kozltart&ev=2010&szam=17&k=13

• „Bármit kérhet tőlem, kivéve időt” – „Vous pouvez me demander tout ce que vous voulez, sauf pour le temps.” (Napoléon Bonaparte) Honvedelem.hu, 2022. 03. 17. https://honvedelem.hu/hirek/barmitkerhet-tolem-kiveve-idot.html

• Benkő Tibor: Folytatni kell a haderőfejlesztést és segíteni a határok védelmét. 2022. 02. 22. Origo.https://www.origo.hu/itthon/20220222-benko-tibor-szentendre-honvedseg-hadero-fejlesztese.html

• B kategória. Spuri Suli. https://www.spuri-suli.hu/jogositvany-arak-2021-autosiskola-budapest/

• „B” kategóriás jogosítvány (autó). Gyorsjogsi. https://www.gyorsjogositvany.hu/auto-jogositvany

• Busz jogosítvány ára. SOS Jogsi. https://www.sosjogsi.hu/busz-jogositvany-ara

• „C+E” kategóriás jogosítvány. Exkluzív Autósiskola. https://exkluzivautosiskola.hu/hu/jarmuvezetokepzesek/ce-kategoria/

• C Kategória. Exkluzív Autósiskola. https://exkluzivautosiskola.hu/hu/jarmuvezeto-kepzesek/ckategoria/

• Czuprák Ottó: Paradigmaváltás a katonai tartalék erőknél. Új Honvédségi Szemle, 2006/9.

• D kategória. Fulljogsi. https://fulljogsi.hu/araink

• Hanula Zsolt – Kocsis Krisztina: Régen a nosztalgia is jobb volt. Index, 2018. 10. 10. https://index.hu/techtud/2018/10/10/regen_a_nosztalgia_is_jobb_volt/

• Herczeg Márk: Jó sok felvételi többletpontot ér az önkéntes tartalékos katonáskodás. 444.hu, 2022. 04. 06. http://444.hu/2022/04/06/egy-csomo-felveteli-tobbletpontot-er-az-onkentes-tartalekoskatonaskodas

• Kladek András – Ujházy László: A Magyar Honvédség önkéntes tartalékos rendszeréhez kapcsolódó munkáltatói támogató program vizsgálata. Honvédségi Szemle, 2014/6., 69–81. https://www.researchgate.net/profile/Laszlo-Ujhazy-2/publication/345862505_A_Magyar_Honvedseg_onkentes_tartalekos_rendszerehez_kapcsolodo_munkaltatoi_tamogato_program_vizsgalata/links/5faffee692851cf24cce868a/A-Magyar-Honvedseg-oenkentes-tartalekos-rendszerehez-kapcsolodomunkaltatoi-tamogato-program-vizsgalata.pdf

• Magyar Közlöny, 2022. évi 62. szám, 2022. április 05. https://magyarkozlony.hu

• MH Egységes Alapkiképzési Programja tervezet. Az MH kiadványa, 2021.

• Molnár Ferenc: A sorkatonai szolgálat Magyarországon: tendenciák és ellentmondások. In: Juhász Erika (szerk.): Magyarország NATO-tagsága és a honvédelem átalakítása – Tanulmányok és dokumentumok. HM, HVK, Budapest, 2000, 163–178.

• Nagy-Vargáné Juhász Ágnes: Az önkéntes haderő tartalék biztosításának szervezési-vezetési kérdései. Doktori (Phd-) értekezés. ZMNE HDI, Budapest, 2010. https://tudasportal.uni-nke.hu/xmlui/bitstream/handle/20.500.12944/12212/Teljes%20sz%C3%B6veg!.pdf?sequence=1

• Nehézpótkocsi jogosítvány ára. SOS Jogsi. http://www.sosjogsi.hu/potkocsi-jogositvany-ara

• Nyulas Szabolcs: A Magyar Honvédség állományának mintegy 20%-a nő. Honvedelem.hu, 2018. 04. 26. https://honvedelem.hu/media/aktualis-videok/a-magyar-honvedseg-allomanyanak-mintegy-20-szazaleka-no.html

• ÖKSZ lövészszakalapozó kiképzés óra/tárgykör elosztása. ÖKSZ Lövész Program.

• Önkéntes Katonai Szolgálat. Honvedelem.hu, 2021. 07. 21. https://honvedelem.hu/OKSZ.html

• Szerencsi Zsolt: A Magyar Honvédség Covid-19-világjárvánnyal összefüggő munkahelyteremtése. Hadtudományi Szemle, 2021/4., 117–132. https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/hsz/article/view/5446/4860

• Teherautó jogosítvány ára. SOS Jogsi. https://www.sosjogsi.hu/teherauto-jogositvany-ara

• Trautmann Balázs: Új kihívások, új haderő. Honvedelem.hu, 2022. 03. 11. https://honvedelem.hu/hirek/uj-kihivasok-uj-hadero.html

• Ujházy László: Tartalékos szövetségek a NATO-ban. Doktori (PhD-) értekezés. Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, Budapest, 2011. https://tudasportal.uni-nke.hu/xmlui/static/pdfjs/web/viewer.html?file=https://tudasportal.uni-nke.hu/xmlui/bitstream/handle/20.500.12944/12250/Teljes%20sz%c3%b6veg%21?sequence=1&isAllowed=y

• www.felvi.hu

##submission.downloads##

Megjelent

2022-10-21

Hogyan kell idézni

Bodó, S. (2022). Egy új szolgálati forma: az önkéntes katonai szolgálat. Honvédségi Szemle – Hungarian Defence Review, 150(06), 46–59. https://doi.org/10.35926/HSZ.2022.6.4

Folyóirat szám

Rovat

Haderőszervezés, -fejlesztés