Az országvédelmi műveletek logisztikai támogatási feladatainak időszerű kérdései

Szerzők

  • Kaszanyi Sándor alezredes

DOI:

https://doi.org/10.35926/HSZ.2021.5.12

Kulcsszavak:

biztonsági kihívások, országvédelmi műveletek, logisztikai támogatás

Absztrakt

A Magyarország Nemzeti Biztonsági Stratégiájában megfogalmazott új kihívások és kockázatok szükségessé teszik hazánk szuverenitásának, területének és állampolgárainak – tágabb értelemben a magyar népnek – védelmét szolgáló fegyveres erők alkalmazási lehetőségeinek újragondolását, az országvédelmi műveletek sikerét biztosító logisztikai támogatási feladatok meghatározását. A szerző – a teljesség igénye nélkül – elemzi az egyes kockázati tényezőket, az azokra történő reagálás eseteit, megnevezi a rendvédelmi szervek és a Magyar Honvédség szükséges feladatait, valamint az eredményes végrehajtás hagyományostól eltérő logisztikai támogatási kérdéseit.

Információk a szerzőről

Kaszanyi Sándor alezredes

Az MHP Haderőnemi Szemlélőség (szárazföldi) kiemelt főtisztje (műszaki)

Hivatkozások

/2020. (IV. 21.) Korm. határozat Magyarország Nemzeti Biztonsági Stratégiájáról. Magyar Közlöny, 2020/81., 2101–2109. https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/6c9e9f4be48fd1bc620655a7f249f81681f8ba67/letoltes

Báthy Sándor – Ágoston Csaba – Rábel Gábor – Várnay István: Az ellátási lánc rövidítése a biztonságosabb anyagellátás egyik útja. Katonai Logisztika, 2018/1–2., 42–64. http://epa.oszk.hu/02700/02735/00086/pdf/EPA02735_katonai_logisztika_2018%201-2_042-064.pdf

Kender Tamás ezredes: Elosztott műveletek, új kihívások, rendhagyó válaszok. PowerPoint-előadás, 2020. 12. 11.

Magyarország Alaptörvénye. https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100425.atv

Dr. Sári Gábor alezredes: Az MH logisztikai rendszere. PowerPoint-előadás, 2020. 11. 03.

Takács Attila vezérőrnagy: Hogyan változott meg a hadviselés (konfliktus görbe) és az új technológia hatása a harceljárásokra. PowerPoint-előadás, 2020. 12. 10.

##submission.downloads##

Megjelent

2021-09-06

Hogyan kell idézni

Kaszanyi, S. (2021). Az országvédelmi műveletek logisztikai támogatási feladatainak időszerű kérdései. Honvédségi Szemle – Hungarian Defence Review, 149(5), 150–158. https://doi.org/10.35926/HSZ.2021.5.12