Az Iszlám Állam megerősödésének logisztikai háttere

Szerzők

  • Szilágyi-Kiss Hajnalka

DOI:

https://doi.org/10.35926/HSZ.2021.5.10

Kulcsszavak:

Iszlám állam, gazdaságmozgósítás, katonai logisztika

Absztrakt

A közel-keleti vallási különbözőségek biztonsági hatásait tanulmányozva érdemes megvizsgálni, hogy szélsőséges válsághelyzetben mit jelent, és hogyan lehetséges a „gazdaság erőforrásainak, képességeinek és eszközeinek aktivizálása, összpontosítása és igénybevétele”. A szerző egy sajátos példán keresztül, az Iszlám Állam megerősödésének hátterében húzódó logisztikai szempontok vizsgálatával járul hozzá a gazdaságmozgósítás jelenségének megértéséhez.

Információk a szerzőről

Szilágyi-Kiss Hajnalka

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi Doktori Iskolájának hallgatója

Hivatkozások

Arany Anett – N. Rózsa Erzsébet – Szalai Máté: Az Iszlám Állam kalifátusa. Osiris – Külügyi és Külgazdasági Intézet, Budapest, 2016.

Bakos Ferenc – Szávai János (szerk.): Magyar Larousse Enciklopédia II. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1991.

Besenyő János – Prantner Zoltán – Speidl Bianka – Vogel Dávid: Az Iszlám Állam – Terrorizmus 2.0 – Történet, ideológia, propaganda. Honvéd Vezérkar Tudományos Kutatóhely – Kossuth Kiadó, 2016.

Farkas Sándor: Az ISIL alkalmazott eljárásai és stratégiája. Honvédségi Szemle, 2018/2., 3–15. https://docplayer.hu/105921927-Honvedsegi-szemle-146-evfolyam-2018-2-szam-a-magyar-honvedsegkozponti-folyoirata.html

Gáspár Tibor: Integrációs kísérletek 1953–1989 között. Katonai Logisztika, 2018/1–2., 229–246. http://www.epa.hu/02700/02735/00086/pdf/EPA02735_katonai_logisztika_2018%201-2.pdf

Hermann, Rainer: Az Iszlám Állam – A világi állam kudarca az arab világban. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2015.

Incze Nikoletta: Miért kell foglalkoznunk a politikai iszlámmal? Polgárok Háza (videófelvétel), 2018. 04. 03. https://polgarokhaza.hu/media/miert-kell-foglalkoznunk-a-politikai-iszlammal-incze-nikolettaeloadasa

Kovács Csaba: Huntington hagyatéka a szélsőséges iszlám mozgalmak, a terrorizmus és a tömeges migráció tükrében. Honvédségi Szemle, 2017/6., 25–38. https://honvedelem.hu/images/media/5f58c04e4cc43236681604.pdf

Kovács Márk Károly: Gerilla-hadviselés és a terrorizmus kapcsolatrendszere napjainkban. Hadtudományi Szemle, 2019/1., 101–116. https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/hsz/article/view/1454/778

Lypp, Jakob: Understanding ISIS: The political economy of war-making in Iraq. SiencesPo Kuwait Program, 2016, 5. https://www.sciencespo.fr/kuwait-program/wp-content/uploads/2018/05/KSP_Paper_Award_Fall_2016_LYPP_Jacob.pdf

Magyar Honvédség Összhaderőnemi Logisztikai Támogatás Doktrína. 3. kiadás. MH Doft kód: LOGD 4 (3). A Magyar Honvédség kiadványa, 2015.

Maróth Miklós: A migráció buktatói és következményei. Polgárok Háza (videófelvétel), 2018. 03. 14. https://polgarokhaza.hu/media/maroth-miklos-eloadasa-az-iszlamrol-a-polgarok-hazaban

Solomon, Erika – Jones, Sam: Loot and taxes keep jihadi economy churning. Financial Times, 14. 12. 2015. https://www.ft.com/content/aee89a00-9ff1-11e5-beba-5e33e2b79e46

Solomon, Erika – Kwong, Robin – Bernard, Steven: Inside Isis Inc: The journey of a barrel of oil. Financial Times, 29. 02. 2019. https://ig.ft.com/sites/2015/isis-oil/

Takács Béla: A befogadó nemzeti támogatás feladatainak megszervezése a gazdaságmozgósítás új rendszerében. Katonai Logisztika, 2003/3., 146–154. http://epa.oszk.hu/02700/02735/00046/pdf/EPA02735_katonai_logisztika_2003_3_146-154.pdf

Taksás Balázs: A védelmi ipar és a katonai logisztika rejtett biztonsági kockázatai napjaink globalizált világában. Honvédségi Szemle, 2017/6., 105–117. https://honvedelem.hu/images/media/5f58c04c77f73613472706.pdf

Zarqawi Letter. February 2004 – Coalition Provisional Authority English translation of terrorist Musab al Zarqawi letter obtained by United States Government in Iraq. US Department of State, Archive. https://2001-2009.state.gov/p/nea/rls/31694.htm

##submission.downloads##

Megjelent

2021-09-03

Hogyan kell idézni

Szilágyi-Kiss, H. (2021). Az Iszlám Állam megerősödésének logisztikai háttere. Honvédségi Szemle – Hungarian Defence Review, 149(5), 133–140. https://doi.org/10.35926/HSZ.2021.5.10

Folyóirat szám

Rovat

Logisztika