A NATO válasza a hibrid fenyegetésre

  • Kiss Álmos Péter
Kulcsszavak: hibrid hadviselés, állam hatalmi eszközei, DIME, társadalmi alrendszerek, PMESII

Absztrakt

A NATO évtizedeken át az államszövetségek közötti, akár nukleáris háborúig eszkalálódó hagyományos konfliktusra koncentrált. E paradigmába nehezen illeszthető be a hibrid hadviselés, mert a támadó a háborús küszöb alatt tartja műveleteit. A hibrid kihívásokat modellező NATO-gyakorlatok megmutatták, hogy a szövetségnek meg kell találnia a háborús küszöb alatti intézkedések lehetőségét is. Alapvető változásokra van szükség a Szövetség működésében ahhoz, hogy egy jól végrehajtott hibrid támadás esetén a washingtoni szerződés 5. cikkelye érvényesíthető legyen. A NATO hibrid hadviselési stratégiájában a megtámadott tagállam feladatai a támadás felismerése, a támadó azonosítása és a védekezés első intézkedései – a Szövetség azonban ezekhez csak korlátozott segítséget tud nyújtani. Ezért egy hibrid támadás során az egyes tagállamok felkészültsége még fontosabb, mint egy hagyományos erőkkel és eszközökkel vívott konfliktusban. A NATO hibrid hadviselési stratégiája három lábon áll: készenlét, elrettentés, védekezés (preparedness, deterrence, defence). A tanulmány ismerteti azokat az intézkedéseket, amelyeket a NATO a sikeres felkészüléshez, elrettentéshez és védekezéshez javasol.

Információk a szerzőről

Kiss Álmos Péter

Dr. Kiss Álmos Péter az MH Transzformációs Parancsnokság Honvéd Tudományos Kutatóhely
vezető kutatója

Hivatkozások

Abbott, Katie: Understanding and Countering Hybrid Warfare: Next Steps for the North Atlantic Treaty Organization. University of Ottawa, Ottawa, 23. 03. 2016. https://ruor.uottawa.ca/bitstream/10393/34813/1/ABBOTT%2C%20Kathleen%2020161.pdf

AJP-5 – Allied Joint Doctrine for the Planning of Operations. NOS, 05. 2019, 1–11. https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/837082/dcdc_doctrine_nato_planning_of_ops_ajp_5.pdf

Brussels Summit Declaration Issued by the Heads of State and Government participating in the meeting of the North Atlantic Council in Brussels 11‒12 July 2018. NATO E-Library, 11. 07. 2018. https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_156624.htm

Calha, Julio Miranda: Hybrid Warfare: NATO’s New Strategic Challenge? NATO Parliamentary Assembly, 10. 10. 2015. https://www.nato-pa.int/sites/default/files/documents/2015%20-%20166%20DSC%2015%20E%20BIS%20-%20HYBRID%20WARFARE%20-%20CALHA%20REPORT.docx

Can hybrid attacks be deterred? And if so, how do we do it? MCDC Countering Hybrid Warfare Project information note, 03. 2018. http://mepoforum.sk/wp-content/uploads/2019/03/CHW-Information-Note-Can-Hybrid-Attacks-be-Deterred.pdf

Cederberg, Aapo – Eronen, Pasi: How can Societies be Defended against Hybrid Threats? Strategic Security Analysis, 09. 2015. No. 9, Geneva Center for Security Policy. https://s3.us-east-2.amazonaws.com/defenddemocracy/uploads/documents/GCSP_Strategic_Security_Analysis_-_How_can_Societies_be_Defended_against_Hybrid_Threats.pdf

Chambers, John: Countering Gray-Zone Hybrid Threats: An Analysis of Russia’s ’New Generation Warfare’ and Implications for the US Army. West Point, Modern War Institute, 10. 2016. https://mwi.usma.edu/wp-content/uploads/2016/10/Countering-Gray-Zone-Hybrid-Threats.pdf

Comprehensive Operations Planning Directive. SHAPE, 04. 10. 2013, 1–8. https://www.cmdrcoe.org/download.cgf.php?id=9

Cullen, Patric J. – Reichborn-Jennerud, Erik: Understanding Hybrid Warfare. MCDC project, 01. 2017. https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/647776/dar_mcdc_hybrid_warfare.pdf

Flanagan, Stephen J. – Osburg, Jan – Binnendijk, Anika – Kepe, Marta – Radin, Andrew: Deterring Russian Aggression in the Baltic States through Resilience and Resistance. RAND, Santa Monica, 2019. https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/research_reports/RR2700/RR2779/RAND_RR2779.pdf

Hartmann, Uwe: The Evolution of the Hybrid Threat, and Resilience as a Countermeasure. Research Paper No. 139. NATO Defense College, Rome, 09. 2017. http://www.ndc.nato.int/download/downloads.php?icode=527

Hybrid Threats and Asymmetric Warfare: What to Do? Konferencia, Stockholm, 14‒15. 11. 2017. http://fhs.diva-portal.org/smash/get/diva2:1186265/FULLTEXT01.pdf

Keane, John: Civil Society, Definitions and Approaches. In: Anheier, Helmut – Toepler, Stefan (eds.): International Encyclopedia of Civil Society. Springer Science+Business Media, Berlin, 01. 2010, 461–454. http://www.johnkeane.net/wp-content/uploads/2009/01/jk_civil_sciety_definitions_encyclopedia.pdf

King, Charles – Melvin, Neil J.: Diaspora Politics: Ethnic Linkages, Foreign Policy, and Security in Eurasia. International Security, Winter 1999/2000, 108–138.

Kiss Álmos Péter: A hibrid hadviselés természetrajza. Honvédségi Szemle, 2019/4., 17‒37. https://honvedelem.hu/images/media/5f58be696dc30542944535.pdf

Kiss Álmos Péter: Az első indiai‒pakisztáni háború, 1947‒48. Hadtudomány, 2010/elektronikus szám. http://mhtt.eu/hadtudomany/2010/2010_elektronikus/2010_e_16.pdf

Lekic, Slobodan: First NATO counter-hybrid warfare team to deploy to Montenegro. Stars and Stripes, 08. 11. 2019. https://www.stripes.com/news/first-nato-counter-hybrid-warfare-team-to-deploy-tomontenegro-1.606562

Limnéll, Jarno: Countering Hybrid Threats: Role of Private Sector Increasingly Important – Shared Responsibility Needed. Hybrid CoE, Helsinki, 28. 03. 2018. https://www.hybridcoe.fi/publications/hybrid-coe-strategic-analysis-6-countering-hybrid-threats-role-of-private-sector-increasinglyimportant-shared-responsibility-needed/

Lutsevych, Orysia: Agents of the Russian World – Proxy Groups in the Contested Neighbourhood. Chatham House, London, 04. 2016. https://www.chathamhouse.org/sites/default/files/publications/research/2016-04-14-agents-russian-world-lutsevych.pdf

Mahanta, Siddhartha: These Baltic Militias Are Readying For War With Russia. The Atlantic, 16. 11. 2017. https://www.theatlantic.com/photo/2017/11/baltic-anti-russian-militia/545465/

Monaghan, Sean – Cullen, Patrick – Wegge, Njord: Countering Hybrid Warfare. MCDC project, 03. 2019. https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/784299/concepts_mcdc_countering_hybrid_warfare.pdf

NATO and New Ways of Warfare: Defeating Hybrid Threats. Konferencia, NATO Defense College, 29–30. 04. 2015. NDC Conference Report; Research Division – NATO Defense College; No. 03/15 – 05. 2015, Rome, 7‒12. https://www.ndc.nato.int/download/downloads.php?icode=453

NATO’s response to hybrid threats. NATO E-Library, 08. 08. 2019. https://www.NATO.int/cps/en/NATOhq/topics_156338.htm

Nemeth, William J.: Future War and Chechnya: A Case for Hybrid Warfare. Monterey: Naval Postgraduate School, 06. 2002. https://core.ac.uk/download/pdf/36699567.pdf

Neville, Seth B.: Russia and Hybrid Warfare: Identifying Critical Elements in Successful Applications of Hybrid Tactics. Naval Postgraduate School, Monterey, 12. 2015. https://calhoun.nps.edu/bitstream/handle/10945/47827/15Dec_Neville_Seth.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Pataki János: Terrorizmus, mint biztonsági probléma, a kritikus infrastruktúra védelmi szabályainak tükrében. PhD-értekezés. NKE HDI, Budapest, 2017. https://hhk.uni-nke.hu/document/hhk-uninke-hu/FINAL_Pataki_muhelyvita_dolgozat.pdf

Rácz András: Oroszország hibrid háborúja Ukrajnában. KKI-Tanulmányok, 2014. https://docplayer.hu/6612943-Oroszorszag-hibrid-haboruja-ukrajnaban.html

Rühle, Michael: NATO’s Response to Hybrid Threats. Information Series Issue No. 148. National Institute for Public Policy, 04. 11. 2019. https://www.nipp.org/wp-content/uploads/2019/11/IS-448.pdf

Simicskó István: A hibrid hadviselés előzményei és aktualitásai. Hadtudomány, 2017/3‒4., 3‒16. http://mhtt.eu/hadtudomany/2017/2017_3-4/Ht_201734_5-18.pdf; DOI: 10.17047/HADTUD.2017.27.3–4.3

Sørensen, Heine – Nyemann, Dorthe Bach: Going Beyond Resilience: A revitalized approach to countering hybrid threats. Hybrid CoE Strategic Analysis 13., 11. 2018. https://www.hybridcoe.fi/wp-content/uploads/2020/07/Strategic-analysis-13-Sorensen-Nyeman.pdf

Srivastava, Mehul – Bozorgmehr, Najmeh – Manson, Katrina: Israel-Iran attacks: ’Cyber winter is coming’. 31. 05. 2020. Financial Times. https://www.ft.com/content/3ea57426-40e2-42da-9e2c-97b0e39dd967

Szőke Diána: A NATO válaszai a hibrid hadviselésre. Honvédségi Szemle, 2019/4., 3‒16. https://honvedelem.hu/images/media/5f58be69abe13250603970.pdf

Thankey, Hasit: Resilience and Civil Preparedness in a Changing Security Environment: A NATO Perspective. In: Kiss, Peter A. (ed.): National Resilience: Opportunities and Challenges in a Changing Security Environment, konferencia, Budapest, 2018. 05. 9‒10. https://htkh.mil.hu/kiadvanyok/national_resilience_proceedings.pdf

Tzvi, Joffre – Yonah, Jeremy Bob: Iran, Israel cyberattack exchange may continue. The Jerusalem Post, 02. 06. 2020. https://www.jpost.com/israel-news/iran-cyberattack-on-israel-tried-to-increasechlorine-in-water-report-629910

Warrick, Joby – Nakashima, Ellen: Officials: Israel linked to a disruptive cyberattack on Iranian port facility. The Washington Post, 18. 05. 2020. https://www.washingtonpost.com/national-security/officials-israel-linked-to-a-disruptive-cyberattack-on-iranian-port-facility/2020/05/18/9d1da866-9942-11ea-89fd-28fb313d1886_story.html

Wigell, Mikael: Democratic Deterrence: How to Dissuade Hybrid Interference. Finnish Institute of International Affairs, Helsiniki, 09. 2019. https://www.fiia.fi/wp-content/uploads/2019/09/wp110_democratic-deterrence.pdf

Megjelent
2021-05-13
Hogyan kell idézni
Kiss, Álmos P. (2021). A NATO válasza a hibrid fenyegetésre. Honvédségi Szemle – Hungarian Defence Review, 149(3), 13-28. https://doi.org/10.35926/HSZ.2021.3.2
Rovat
Fókuszban