A tábori tüzéralegységek tűzvezetési eljárásainak felülvizsgálata a Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program tükrében

  • Kása István ezredes
Kulcsszavak: tűzvezetés, lőelemszámítás, hatástűzelemek meghatározása, célok pusztítása, lövészet különleges viszonyok között

Absztrakt

Dr. Szabó Tibor alezredes a Honvédségi Szemle 2015/2. számában matematikai alapon bizonyította a teljes előkészítés mint lőelem-megállapítási mód szükségességét. Ezt kiegészítve Kása István alezredes, e tanulmány szerzője a Honvédségi Szemle 2017/2. számában a teljes előkészítés feladat- és feltételrendszerének felülvizsgálatát elemezte. Mára világossá vált, hogy a Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program keretein belül milyen eszközbeszerzésekre kerül sor, ezért a tűzvezetést egészében kell felülvizsgálni és újragondolni. Jelen tanulmányában a szerző gyakorlati tapasztalatokra alapozva mutatja be az eljárások felülvizsgálatának szükségességét és lehetséges irányait.

Információk a szerzőről

Kása István ezredes

az MH 25. Klapka György Lövészdandár törzsfőnöke

Hivatkozások

Kása István alezredes: A teljes előkészítés mint lőelem-megállapítási mód időszerű kérdései. Honvédségi Szemle, 2017/2., 70–74. https://kiadvany.magyarhonvedseg.hu/index.php/honvszemle/article/view/416

NATO STANAG 2484 AArtyP-5, Fire Support Doctrine. 05. 11. 2015.

NATO STANAG 2934 AArtyP-1, Land-based Fire Support Procedures. 05. 11. 2015.

Szabó Tibor alezredes: A tábori tüzérség fejlesztésének szükségessége a lőelemek meghatározási pontosságának növelése szemszögéből. Honvédségi Szemle, 2015/2., 25–41. https://kiadvany.magyarhonvedseg.hu/index.php/honvszemle/article/view/417

Tü/51 A tüzérség lő- és tűzvezetési szabályzata. MH, 1995.

Tü/51 A tüzérség lő- és tűzvezetési szabályzata. HM, 1986.

Megjelent
2021-03-04
Rovat
Haderőszervezés, -fejlesztés