A Magyar Honvédség szárazföldi haderőnemének jövője a nemzeti tisztképzés modernizációjának tükrében

  • Takács Attila vezérőrnagy
  • Szabóné Szabó Andrea alezredes
  • Dr. Töll László ezredes
Kulcsszavak: szárazföldi haderőnem, hadviselés változásai, tisztképzés, katonai hivatás, katonai értékrend

Absztrakt

A szárazföldi haderőnem képességeinek fejlesztése magában foglalja az eddigi lemaradások felszámolását, a legkorszerűbb technológia bevezetését és az új hadviselés követelményeinek történő megfeleltetést. A legmodernebb haditechnikai eszközök, az ezekre épülő alkalmazási elvek és a nemzetgazdaság fejlett védelmi ipara mellett a siker kulcsa – a tisztképzés modernizációjának, a kor követelményeinek még inkább megfelelő, hatékony képzés következtében – a megújuló tisztikar és szellemiség.

Szerző életrajzok

Takács Attila vezérőrnagy

a Magyar Honvédség Parancsnoksága szárazföldi szemlélője

Szabóné Szabó Andrea alezredes

az MH Transzformációs Parancsnokság, Honvéd Tudományos Kutatóhely osztályvezetője

[ORCID]

Dr. Töll László ezredes

az MH Tartalékképző és Támogató Parancsnokság Társadalmi Kapcsolatok Főnökség főnöke

Hivatkozások

Military Strength Ranking. GFP. https://www.globalfirepower.com/countries-listing.asp

Boda Mihály: A hivatás és a katonai hivatás története és elemei. Hadtudomány, 2018/3–4., 135–155. http://mhtt.eu/hadtudomany/2018/2018_3-4/ht201834_137-157.pdf; DOI: 1.17047/HADTUD.2018.28.3-4.135

Bolgár Judit – Kormos Zsuzsa: Nők a hadseregben. Budapest, Magyar Honvédség Humán Szolgáltató Központ, 1997.

Bolgár Judit – Siposné Kecskeméthy Klára: Nőket a hadseregbe?! Katonanők a NATO-tagállamok fegyveres erőiben. Hadtudomány, 2001/3., 77–91.

Damó Elemér: Gondolatok a katonai erkölcsről. HM Oktatási és Tudományszervezési Főosztály, Budapest, 2004.

Huntington, Samuel P.: A katona és az állam. Ford. Félix Pál. Zrínyi–Atlanti, Budapest, 1994.

Keegan, John: A hadviselés története. (A history of warfare). Ford. Bart István. Corvina, Budapest, 2002.

Kiss Roland: A rajzó hadviselés és az osztott műveletek kialakulása. Honvédségi Szemle, 148. évf. 2020/6., 3–15. https://kiadvany.magyarhonvedseg.hu/index.php/honvszemle/article/view/162/154; DOI: 10.35926/HSZ.2020.6.1

Krizbai János: A szervezeti kultúra fejlesztésének kérdései a honvédségben. Hadtudomány, 2019/3., 118–127. DOI: 10.17047/HADTUD.2019.29.3.118

Krulak, Charles C.: The Strategic Corporal: Leadership in the Three Block War. Marine Magazine, 01. 1999, 23–27. https://apps.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a399413.pdf

Lasswell, Harold D.: The Garrison State. American Journal of Sociology, 46. évf. 1941/4., 455–468. LUDITA – A Nemzeti Közszolgálati Egyetem repozitórium-rendszere. http://m.ludita.uni-nke.hu/repozitorium/handle/11410/5/recent-submissions

Molnár Ferenc: A katonai szubkultúrák és a vezetői szemlélet szerepe a szervezeti változásban. Honvédségi Szemle, 148. évf. 2020/2., 20–28. https://kiadvany.magyarhonvedseg.hu/index.php/honvszemle/article/view/41; DOI: 10.35926/HSZ.2020.2.3

Perjés Géza: A katona becsülete. Hogyan látták a katonai becsületet régen? 116. évf. 2003/1. 13–21. http://epa.oszk.hu/00000/00018/00023/06.htm

Phelps, Andrea – Wade, Daryll – Forbes, David: PTSD in the Military. In: Martin, Colin R. – Preedy, Victor R. – Patel, Vinood B. (eds.): Comprehensive Guide to Post-Traumatic Stress Disorders. Springer International Publishing, Cham, 2016, 117–121.

Reid, KC: How the network generation is changing the millennial military? War on the Rocks. 03. 20. 2018. https://warontherocks.com/2018/03/how-the-network-generation-is-changing-the-millennial-military/

Sabbagh, Dan: Robot soldiers could make up quarter of British army by 2030s. The Guardian, 11. 08. 2020. https://www.theguardian.com/uk-news/2020/nov/08/third-world-war-a-risk-in-wake-ofcovid-pandemic-says-uk-defence-chief

Sinek, Simon: A jó vezetők esznek utolsónak. Hogyan építsünk összetartó, lelkes és sikeres csapatot? HVG Könyvek, Budapest, 2017.

Stohl Róbert: „Így neveld a sárkányodat!” A Z generáció képzési és tanulási sajátosságairól. Honvédségi Szemle, 149. évf. 2021/2., 116–127. https://kiadvany.magyarhonvedseg.hu/index.php/honvszemle/article/view/443; DOI: 10.35926/HSZ.2021.2.9

Szabóné Szabó Andrea: A Magyar Honvédség arculati elemei. Hadtudomány, X. évf. 2000/3. http://mhtt.eu/hadtudomany/2000/3_12.html

Takács Attila Géza: A posztmodern háborúk jellemzői. Honvédségi Szemle, 144. évf. 2016/3., 25–26. https://kiadvany.magyarhonvedseg.hu/index.php/honvszemle/article/view/415

Túri Viktória: Az előítéletek és sztereotípiák megjelenése a katonanők életében. Hadtudományi Szemle, 2009/3., 111. http://epa.oszk.hu/02400/02463/00006/pdf/EPA02463_hadtudomanyi_szemle_2009_3_101-111.pdf

Megjelent
2021-03-04
Rovat
Fókuszban