Katonai műszaki kiválóságok (2.)

Szerzők

  • Padányi József vezérőrnagy
  • Balla Tibor ezr

DOI:

https://doi.org/10.35926/HSZ.2024.3.11

Kulcsszavak:

műszaki kiválóságok, életrajzok, Feimer László, Hárosy (Haszala) Teofil, Herbert Ferenc, Padányi József

Absztrakt

A Padányi József vezérőrnagy – Balla Tibor ezredes szerzőpáros Katonai műszaki kiválóságok című új kötete1 tizenhárom 19–20. századi kiváló műszaki tiszt és tábornok életrajzát adja közre. A munkát megjelentető Zrínyi Kiadó e kötettel köszönti Padányi József mérnök vezérőrnagyot, az MTA doktorát 65. születésnapja alkalmából. A kötet hősei főleg hídépítő (Karl Freiherr von Birago ezredes, dr. Feimer László ezredes, Herbert Ferenc vezérőrnagy, Molnár Pál altábornagy), utász (Hárosy Teofil vezérőrnagy, Jacobi Ágost ezredes, dr. Oskar Regele ezredes, Schindler Szilárd vezérezredes, Schmoll Endre altábornagy, Vidos Géza vezérőrnagy, Zelenka Zoltán altábornagy), illetve erődítési (Hollán Ernő altábornagy, Murahidy Gusztáv vezérőrnagy) műszaki szakemberek, bár mindnyájukat a sokoldalúság, a műszaki újítások és a szakma széles körű művelése jellemezte. Tevékenységük a műszaki harcbiztosítás napjainkban is igen aktuális témájára irányítja figyelmünket, láthatjuk e terület fejlődését és fontosságát. A könyv egyszerre tiszteleg a magyar műszaki katonai terület múltbéli jeles képviselői és az ő munkásságukat kutató műszaki szaktekintély előtt, miközben tanulságos és érdekes olvasmányt ad az érdeklődők kezébe. E folyóiratszámunkban a kötet tanulmányai közül Feimer László, Hárosy (Haszala) Teofil és Herbert Ferenc életrajzát közöljük.

Szerző életrajzok

Padányi József vezérőrnagy

(DSc), egyetemi tanár, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Katonai Doktori Műszaki Iskola vezetője (ORCID: 0000-0001-6665-8444; MTMT: 10000035)

Balla Tibor ezr

(DSc), hadtörténész, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem kutatóprofesszora (ORCID: 0000-0003-2476-8981; MTMT: 10010858)

Hivatkozások

– Az irázi járat és a mezőtúri vándorhíd. 2020. február 3. https://aradcsanad.blog.hu/ 2020/02/03/az_irazi_jarat_es_a_mezoturi_vandorhid. (Letöltve: 2022. február 6.)

– Döbrentei Gábor: A dunai kereskedelmi hajóraj a világháborúban. In: Wulff Olaf: Az osztrák–magyar dunai flottilla a világháborúban. Budapest, 1934.

– HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum Hadtörténelmi Levéltár, Budapest, Tiszti anyakönyvi lapok 3369, 45648.

– HL HM 4. osztály 1939.

– Jacobi Ágost (szerk.): Magyar műszaki parancsnokságok, csapatok és alakulatok a világháborúban. Közlekedési Nyomda K. F. T., Budapest, 1938.

– Kriegsarchiv, Wien, Nachlass B/108. Nr. 1., Nr. 3., Nr. 4., Nr. 6.

– KA Parten (Gyászjelentések) 9. doboz.

– Nagy Anett et al.: Hídjaink a római örökségtől a mai óriásokig. Budapest, 2007. https://www.academia.edu/30111406/Hidjaink_teljes. (Letöltve: 2022. február 6.)

– Szabadalmi Leírás 43294. szám VIII/j. osztály. Szétszedhető szállítható rácsos híd. 1907. https://library.hungaricana.hu/hu/view/SZTNH_SzabadalmiLeirasok_043294/?pg=0&

layout=s. (Letöltve: 2022. február 6.)

– Dr. Tóth Ernő: Hazánk, Magyarország ismert és rejtett hídjai. Yuki Studio, Budapest, 2015.

##submission.downloads##

Megjelent

2024-06-05

Hogyan kell idézni

Padányi , J., & Balla, T. (2024). Katonai műszaki kiválóságok (2.). Honvédségi Szemle – Hungarian Defence Review, 152(3), 142–161. https://doi.org/10.35926/HSZ.2024.3.11

Folyóirat szám

Rovat

Hadtörténelem

Ugyanannak a szerző(k)nek a legtöbbet olvasott cikkei

1 2 > >>