A kiberbiztonság és a kiberműveletek megjelenése Magyarország új Nemzeti Biztonsági Stratégiájában

  • Dr. Kovács László dandártábornok MH Parancsnokság Kibervédelmi Szemlélőség
Kulcsszavak: biztonság, stratégia, kiberbiztonság, kiberműveletek

Absztrakt

2020. április végén jelent meg hazánk új Nemzeti Biztonsági Stratégiája, amely a „Biztonságos Magyarország egy változékony világban” önmagában is beszédes címet kapta. A korábbi, 2012-ben megjelent Nemzeti Biztonsági Stratégiát felváltó új dokumentum egy olyan megváltozott biztonsági környezetben határozza meg hazánk biztonsághoz való viszonyát, amelyben az egyik kiemelt terület a kibertér és az abban megjelenő társadalmi és gazdasági folyamatok. Ennek megfelelően érdemes megvizsgálni, hogy a kibertér és annak biztonsági kihívásai hogyan és milyen módon vannak jelen az új stratégiában. A tanulmány e szempontokra fókuszálva hasonlítja össze az új és a régi stratégiát, valamint kitér azokra a következményekre, amelyek – az új stratégiában megjelenő új kibertéri vonatkozások miatt – a kiberbiztonság és a kiberműveletek területén várhatóak mind további jogszabályok megjelenésében, mind pedig szervezeti változásokban.

Információk a szerzőről

Dr. Kovács László dandártábornok, MH Parancsnokság Kibervédelmi Szemlélőség

az MH Parancsnokság kibervédelmi szemlélője, egyetemi tanár (NKE HHK)

Hivatkozások

_1035/2012. (II. 21.) Korm. határozat Magyarország Nemzeti Biztonsági Stratégiájáról. Magyar Közlöny, 2012/19., 1378–_1397. https://2010-2014.kormany.hu/download/f/49/70000/1035_2012_korm_hatarozat.pdf

_1139/2013. (III. 21.) Korm. határozat Magyarország Nemzeti Kiberbiztonsági Stratégiájáról. http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=159530.238845

_1163/2020. (IV. 21.) Korm. határozat Magyarország Nemzeti Biztonsági Stratégiájáról. Magyar Közlöny, 2020/81., 2101–_2119. https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/6c9e9f4be48fd1bc620655a7f249f81681f8ba67/letoltes

_1656/2012. (XII. 20.) Korm. határozat Magyarország Nemzeti Katonai Stratégiájáról. https://net.jogtar.hu/getpdf?docid=A12H1656.KOR&targetdate=&printTitle=1656/2012.+%28XII.+20.%29+Korm.+hat%C3%A1rozat&getdoc=1

_2011. évi CXIII. törvény a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről. https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100113.tv

AJP 3.20 – Allied Joint Doctrine for Cyberspace Operations. Edition A Version 1. 2.4. NATO Standardization Office, 2020.

Haig Zsolt: Információs műveletek a kibertérben. Dialóg Campus, Budapest, 2018.

Kommando Cyber- und Informationsraum. https://www.bundeswehr.de/de/organisation/cyber-undinformationsraum/kommando-und-organisation-cir/kommando-cyber-und-informationsraum

Kovács László: Kiberbiztonság és -stratégia. Dialóg Campus, Budapest, 2018.

Munk Sándor: A kibertér fogalmának egyes, az egységes értelmezést biztosító kérdései. Hadtudomány, 2018/1., 113–131. http://real.mtak.hu/77921/1/HT20181_115_133_u.pdf DOI: 10.17047/HADTUD.2018.28.1.113

Nemzeti Kibervédelmi Intézet – Nemzetközi kapcsolatok. https://nki.gov.hu/intezet/tartalom/nemzetkozi-kapcsolatok/

The DoD Cyber Strategy. The Department of Defense, Washington, 17. 04. 2015. https://archive.defense.gov/home/features/2015/0415_cyber-strategy/final_2015_dod_cyber_strategy_for_web.pdf

Warsaw Summit Communiqué – Issued by the Heads of State and Government participating in the meeting of the North Atlantic Council in Warsaw 8–9 July 2016. NATO E-Library, 09. 07. 2016. www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_133169.htm

Megjelent
2020-09-18
Hogyan kell idézni
Kovács, L. (2020). A kiberbiztonság és a kiberműveletek megjelenése Magyarország új Nemzeti Biztonsági Stratégiájában. Honvédségi Szemle – Hungarian Defence Review, 148(5), 3-18. https://doi.org/10.35926/HSZ.2020.5.1
Rovat
Fókuszban