Területvédelmi erők alkalmazása az Adaptive Hussars 2023 gyakorlaton

Szerzők

  • Bodó Szabolcs alez.

DOI:

https://doi.org/10.35926/HSZ.2024.3.2

Kulcsszavak:

Adaptive Hussars, gyakorlat, tartalékos erők

Absztrakt

A 2023. október–november hónapban végrehajtott Adaptive Hussars 2023 többnemzeti országos kiterjedésű gyakorlatba a Magyar Honvédség önkéntes területvédelmi erőit is bevonták. A tanulmány bemutatja a gyakorlat tervezése során tett lépéseket, az önkéntes tartalékos rendszer (ÖTR) sajátosságaiból adódó kihívásokat, a műveleti fázisban végrehajtott feladatokat, a tartalékos erőknél keletkezett tapasztalatokat, valamint azoknak a tartalékos rendszerre gyakorolt lehetséges hatásait.

Információk a szerzőről

Bodó Szabolcs alez.

főnökhelyettes (Magyar Honvédség Területvédelmi Erők Parancsnokság Kiképzési Főnökség), a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi Doktori Iskola PhD-hallgatója (ORCID: 0000-0002-3172-8139; MTMT: 10086460)

Hivatkozások

• 2021. évi XCIII. törvény a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról. https://njt.hu/jogszabaly/2021-93-00-00 (Letöltés időpontja: 2024. 03. 01.)

• 2021. évi CXL. törvény a honvédelemről és a Magyar Honvédségről. https://njt.hu/jogszabaly/2021-140-00-00 (Letöltés időpontja: 2024. 03. 01.)

• 9/2013. (VIII. 12.) HM rendelet a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról. https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1300009.hm (Letöltés időpontja: 2024. 03. 01.)

• A házasságkötések főbb mutatói. https://www.ksh.hu/stadat_files/nep/hu/nep0016.html (Letöltés időpontja: 2023. 11. 01.)

• Ált-224/197 A Magyar Honvédség gyakorlattervezési kézikönyve. MH HFKP kiadványa, 2017.

• Görgey Artúr: Életem és működésem Magyarországon az 1848. és 1849. években. Franklin Társulat, Budapest, 1911.

• Kladek András: Önkéntes Tartalékos Rendszer és munkáltatói támogató rendszer. Doktori (PhD-) értekezés, ZMNE HDI, 2007.

• Lenténé Puskás Andrea: A sportolói karrier és a tanulmányok összehangolásának lehetőségei és kihívásai a Debreceni Egyetemen. Doktori (PhD-) értekezés, Debreceni Egyetem Gazdálkodástudományi Kar, Debrecen, 2016.

##submission.downloads##

Megjelent

2024-06-05

Hogyan kell idézni

Bodó, S. (2024). Területvédelmi erők alkalmazása az Adaptive Hussars 2023 gyakorlaton. Honvédségi Szemle – Hungarian Defence Review, 152(3), 20–32. https://doi.org/10.35926/HSZ.2024.3.2

Folyóirat szám

Rovat

Haderőszervezés, -fejlesztés