Sodró László ezredes élete és munkássága

Szerzők

  • Tomori Pál hadnagy

Kulcsszavak:

vegyivédelem, Sodró László, MH Sodró László 102. Vegyiharc Ezred, ABV-védelem, mesterséges ködösítés, első világháború, második világháború

Absztrakt

Sodró László a magyar vegyivédelem atyja. A Ludovika Akadémia elvégzése után vitézül helytállt az első világháborús harcokban, majd oktató lett a Ludovikán. Pár évvel később Németországba vezényelték, ahol vegyivédelmi tudását a kor legmagasabb szintjére emelte, és ezt a képességet Magyarországra sikeresen hozta be a Gázvédelmi Iskola, majd később a m. kir. 101. honvéd gépkocsizó vegyiharc zászlóalj parancsnokaként. A második világháborúban Budapest ostromakor az erődítési munkákat, majd a Nagykörút védelmét vezette, ahol végül szovjet fogságba esett. Többéves fogsága után megjárta a kazincbarcikai kényszermunkatábort is. A honvédség kötelékébe többet nem került vissza, nyugdíjasként halt meg 1973-ban. 2023. január 1-jétől az MH Sodró László 102. Vegyiharc Ezred viseli büszkén a nevét.

Információk a szerzőről

Tomori Pál hadnagy

MH Sodró László 102. Vegyiharc Ezred, ABV Védelmi Zászlóalj, ABV Támogatószázad, szakaszparancsnok (ORCID: 0009-0002-2982-5199; MTMT: 10088597)

Hivatkozások

• Bártfai Szabó László: Kelet-felé. A m. kir. 101. honvéd gépkocsizó vegyiharc zászlóalj emlékalbuma. 1940.

• Budapesti Hírlap, 1926. 02. 16.

• „Gáztámadás” a Szabadság téren. Az Est, 1938. 10. 09.

• Görgényi Dániel: Egy híd halála. Honvédségi Szemle, 1967. február.

• Hazaérkezett a huszonötezredik hadifogoly is! Kis Ujság, 1948. 07. 07.

• Levelezés Barta Krisztinával, HM HIM Hadtörténelmi Levéltár, főelőadó.

• Levelezés Illyésfalvi Péterrel, HM KÖF főosztályvezetővel.

• Magyar Szó, 1946. 10. 26.

• Rendeleti Közlöny a Magyar Királyi Honvédség számára – Személyes Ügyek, 1914/74.

• Rendeleti Közlöny a Magyar Királyi Honvédség számára – Személyes Ügyek, 1916/111.

• Sodró László: Mesterséges ködösítés alkalmazása. Magyar Katonai Szemle, 1937/4., VII. évf.

• Szabó Péter: Magyar honvéd alakulatok. Magyar Honvéd, 1995. 01. 06.

• Szabó Sándor: A gázvédelmi- és vegyiharc-szolgálat megszervezése, felállítása a Magyar Királyi Honvédségben. Hadmérnök, 2010/1. http://hadmernok.hu/2010_1_szabos2.pdf

##submission.downloads##

Megjelent

2024-01-19

Hogyan kell idézni

Tomori, P. (2024). Sodró László ezredes élete és munkássága. Honvédségi Szemle – Hungarian Defence Review, 151(6), 145–149. Elérés forrás https://kiadvany.magyarhonvedseg.hu/index.php/honvszemle/article/view/1145