Aktuális szám

Évf. 149 szám 3 (2021): Honvédségi Szemle
Megjelent: 2021-05-14

Teljes szám

Haderőszervezés, -fejlesztés

Logisztika

Az összes folyóiratszám megtekintése

A Magyar Honvédség szakmai, tudományos folyóirata. Kiadja a Magyar Honvédség Parancsnokság. Megjelenik kéthavonta.