Aktuális szám

Évf. 149 szám 4 (2021): Honvédségi Szemle
Megjelent: 2021-07-26

Teljes szám

Fókuszban

Haderőszervezés, -fejlesztés

Nemzetközi tevékenység

Az összes folyóiratszám megtekintése

A Magyar Honvédség szakmai, tudományos folyóirata. Kiadja a Magyar Honvédség Parancsnokság. Megjelenik kéthavonta.