Aktuális szám

Évf. 151 szám 1 (2023): Honvédségi Szemle
Megjelent: 2023-01-23

Teljes szám

Fókuszban

Haderőszervezés, -fejlesztés

Vezetés, felkészítés

Hadtörténelem

Fórum

Szemle

Az összes folyóiratszám megtekintése

A Magyar Honvédség szakmai, tudományos folyóirata. Kiadja a Magyar Honvédség Parancsnokság. Megjelenik kéthavonta.