Aktuális szám

Évf. 152 szám 3 (2024): Honvédségi Szemle
Megjelent: 2024-06-05

Teljes szám

Fókuszban

Haderőszervezés, -fejlesztés

Vezetés, felkészítés

Logisztika

Hadtörténelem

Az összes folyóiratszám megtekintése

A Magyar Honvédség szakmai, tudományos folyóirata. Kiadja a Honvéd Vezérkar. Megjelenik kéthavonta.