Aktuális szám

Évf. 152 szám 1 (2024): Honvédségi Szemle
Megjelent: 2024-02-28

Teljes szám

Hadtörténelem

Az összes folyóiratszám megtekintése

A Magyar Honvédség szakmai, tudományos folyóirata. Kiadja a Honvéd Vezérkar. Megjelenik kéthavonta.